Disclaimer

Isolatietotaal VOF, hierna te noemen Isolatietotaal, verleent u hierbij toegang tot isolatietotaal.nu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Isolatietotaal en derden zijn vervaardigd. Isolatietotaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op isolatietotaal.nu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Isolatietotaal.

Beperkte aansprakelijkheid

De op isolatietotaal.nu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Isolatietotaal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op isolatietotaal.nu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Isolatietotaal (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld.