ALGEMENE/UITVOERINGSVOORWAARDEN  ISOLATIETOTAAL v.o.f.:

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in 1 arbeidsgang (achter elkaar) of anders indien vooraf overeengekomen.
 • De gehele ruimte moet leeg zijn en vrij van bouwvakkers en bouwactiviteiten. Eventueel kan na vooraf overleg bouwmateriaal en of meubels aan één kant worden geplaatst. (maximale afstand tot zijmuur van 60 cm)
 • Bij inblazen van vloeren, dient de vloer vrij te zijn van vloerbedekking, ondervloer, laminaat, parket etc. of anders indien vooraf overeengekomen.
 • Het inblazen van Climacell® geeft stofvorming. U dient hier rekening mee te houden en zelf het interieur e.d. af te dekken.
 • De in te blazen vloer, plafond, wand of kapconstructie dient rondom gesloten te zijn.
 • Indien Climacell® wordt ingeblazen in een constructie opgebouwd uit gipsplaten, dan dienen de gipsplaten te zijn gemonteerd volgens voorschriften van de gipsplatenfabrikant.  Betengeling h.o.h. 30-40cm en deugdelijk vastgeschroefd, waarbij minimaal 4 schroeven per tengel en niet vastgeniet.
 • Isolatiemateriaal en dus ook geen Climacell®, mag niet direct bij (halogeen) spots worden aangebracht. Wij raden u sterk aan brandkappen om de spots te laten installeren. Dit kan Isolatietotaal voor u verzorgen.
 • Wij plaatsen standaard in de vulgaten 65mm conische kurken ter afsluiting. Tegen meer prijs kan het wenselijk zijn in een vloer houtpluggen aan te brengen of voorafgaand aan het plaatsen van zachte vloerbedekking een harde ondervloer aan te brengen.
 • Wij zorgen ervoor dat de ruimte waarin Climacell® is verwerkt, bezemschoon wordt achtergelaten.
 • Schade voortkomende uit (boor)werkzaamheden zullen worden hersteld. Isolatietotaal is daarbij aansprakelijk tot maximaal 3 maal de hoogte van het offerte bedrag.
 • Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden.
 • Over de in de offerte opgenomen hoeveelheden (m3, m2, m1, stuks etc.) zijn geen verrekenbare hoeveelheden van toepassing.
 • Bij opdracht dient 35 % aanbetaald te worden, voordat met werkzaamheden wordt aangevangen. Betalingstermijn na afronding werkzaamheden voor restant bedraagt 14 dagen.
 • In geval van een klacht verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk aan Isolatietotaal te melden, wij zullen samen met u naar een passende oplossing zoeken.